Makaralı Yangın Merdiveni

heading

Makaralı Yangın Merdiveni

Makaralı Yangın MerdiveniMakaralı Yangın Merdiveni Günümüz şartları, yapılarda yangın merdivenlerini zorunlu hale getirmiş. Teknolojik ve toplumsal büyümeyle beraber, yangın riski de bir o kadar artmıştır. Ancak günümüzde her yapıya standart tipte yangın merdiveninin inşası, gerek yapının şekli gerekse yapının bulunduğu konumdan dolayı mümkün olmamaktadır. Bu sebeple esnek kullanım alanına sahip olan makaralı yangın merdiveni kullanılmaya başlanmıştır. Makaralı yangın merdiveni, özellikle yol kenarlarında yerleşimi bulunan yapılarda sıklıkla tercih edilmektedir. Yangın meDEVAMI